ACTUEEL 12-04-2021
* Mw. Veenstra is momenteel begonnen met 50% werkhervatting na ziekteverlof agv hernia. Cliënten in lopende behandeling kunnen gedoseerd weer gezien worden en krijgen de komende dagen bericht.
* Nieuwe aanmeldingen worden voorlopig niet aangenomen, u wordt verzocht elders hulp te zoeken.

CORONA-maatregelen
Bij een afspraak graag zo precies mogelijk op de afgesproken tijd aanbellen. Ik kom u afhalen en hou de deur voor u open. Bij binnenkomst graag eerst uw handen desinfecteren. Tussen de sessies door wordt schoon gemaakt. Bij Corona-gerelateerde klachten van uzelf of huisgenoten wordt u verzocht thuis te blijven. Het consult kan ook via (beeld) bellen plaats vinden, dat verloopt via de AVG beveiligde ClickDoc waarvoor u een link krijgt toegestuurd.

Welkom

MEDISCHE PSYCHOLOGIE VEENSTRA

Medische Psychologie Veenstra is een psychologiepraktijk voor ‘Basis GGZ’ en ‘Gespecialiseerde GGZ’ van klinisch psycholoog-psychotherapeut Sandra Veenstra te Tilburg. De praktijk is gespecialiseerd in hulp bij traumaverwerking en bij problematiek in relatie tot lichamelijke klachten.Er wordt vooral gewerkt met wetenschappelijk bewezen effectieve behandelmethoden zoals Cognitieve Gedragstherapie en EMDR. De behandeling richt zich op individuele volwassenen. U hebt een verwijzing van uw huisarts nodig om u aan te melden voor een intakegesprek.